DoFree | ดูฟรี

ห้องถ่ายภาพแห่งรัตติกาล The Midnight Studio พากย์ไทย

ห้องถ่ายภาพแห่งรัตติกาล  The Midnight Studio พากย์ไทย

ห้องถ่ายภาพแห่งรัตติกาล The Midnight Studio พากย์ไทย

SS 1 EP 16 TV
ห้องถ่ายภาพแห่งรัตติกาล The Midnight Studio พากย์ไทย
2024 60 min
ซอกีจูเปิดร้านถ่ายภาพสำหรับวิญญาณ เขาและทีมของเขาซึ่งรวมถึงทนายสาวฮันบอมผู้มีพลังป้องกันวิญญาณซ่อนเร้นอยู่ ต้องร่วมกันถ่ายภาพสุดท้ายให้กับเหล่าวิญญาณที่สูญเสีย